Kalite Politikaları

Bayrak Otomotiv olarak ülkemize, ortaklarımıza, doğaya ve personelimize, diğer bir ifade ile tüm çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları benimsenmiştir:

  • Sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme kültürünü benimsemiş tüm yönetim ve çalışanlarımızla kaliteden sorumlu olmak,
  • İhtiyaç ve beklentileri karşılayan, sürekli en iyiye ulaşma hedefine paralel olarak, kalite anlayışının her alanda gerçekleştirilmesi ve kalitenin bir yaşam biçimi haline dönüştürülmesi prensibi ile çalışmak,
  • Sürdürülebilir bir gelecek için Şirketimiz’ in, birlikte çalıştığımız tüm tarafların ve içinde yer aldığımı toplumun karşılıklı yararını ve gelişimini gözetmek,
  • Kalite Yönetim Sistemimiz’in gerekliliklerini en iyi şekilde uygulayarak süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek, sürekli iyileştirme prensibini benimsemek,
  • Çevreye saygılı, çevre bilinci gelişmiş, küresel kaynakları koruma prensibi ile yasalar ve yönetmeliklere uygun çalışmak,
  • Çağdaş Kalite Yönetimi prensibi ile Şirket hedefleri ve politikasının farkında olan, kalite bilinci gelişmiş çalışanlar için eğitime önem vermek,
  • Tedarikçi ve yüklenici iş ortaklarımız ile birlikte, karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimi arttırmak,
  • Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek ve sürekliğini sağlamak amacıyla, çözüm ortakları olmak.