İSG ve Çevre Politikaları

  • Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,
  • Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG ve Çevre Politikalarını, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ve Çevre ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak,
  • Yüklenici iş ortaklarımızın , kanunlara, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemlerinin yöntem ve ilkelerine uymalarını sağlamak,
  • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek, sürekli gelişim ilkesini benimsemek,
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek,
  • Tüm iş güvenliği plan ve prosedürleri düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli değişimler uygulamak,
  • Tespit edilen olumsuzlukların raporlanıp düzeltici önlemlerin alınmasını sağlayan İSG raporlama sistemimizi etkin bir şekilde kullanmak,
  • Çevre koruma faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek amacıyla çevre hedef ve programlarını belirlemek ve uygulamak.